May 30, 2010

MENGHARGAI SUNNATULLAH

Apakah yang dimaksud dengan sunnah Allah ?
* Maksudnya ialah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi ke atas makhluknya .

Jelaskan proses kejadian siang dan malam .
* Prose kejadian siang dan malam berlaku disebabkan fenomena bumi yang berputar di atas paksinya.Kawasan yang disinari cahaya matahari menjadi siang , manakala kawasan yang tidak mendapat cahaya menjadi malam .

Terangkan hikmah kejadian siang dan malam .
a ) Hikmah kejadian siang .
* Sesuai untuk manusia mencari rezeki .
* Menjalani aktiviti harian mereka .
* Berjuang membina tamadun dan negara .

b) Hikmah kejadian malam .
* Untuk manusia berehat .
* Menjalani aktiviti bersama keluarga .
* Dapat beramal ibadah .

Jelaskan hikmat Allah menjadikan sesuatu mengikut sunnahnya .
* Membuktikan kekuasaaan , kebijaksanaan dan perancangannya yang sempurna .
* Supaya manusia membuat kajian dan mengambil pengajaran terhadap penciptaan Allah .
* Supaya manusia dapat menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang betul .

Terangkan proses kejadian manusia .
* Nutfah ( air mani ) - ovum , sperma .
* Alaqah ( segumpal darah ) - zigot .
* Mudghah ( seketul daging ) - embrio .
* Idhom ( tulang )
* Tulang yang dibalut dengan daging ( fetus )
* Lembaga yang lengakap dan ditiupkan roh .

Jelaskan hikmat kejadian manusia .
* Mengajar manusia supaya menjalani kehidupan dengan penuh disiplin .
* Manusia perlu membuat perancangan dalam melakukan aktiviti .
* Menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam penciptaannya .

Terangkan pengajaran ayat di atas .
* Kejadian siang dan malam membuktikan kewujudan dan kekuasaan Allah .
* Manusia hendaklah beramal untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat .
* Rezeki untuk manusia telah dijamin oleh Allah tetapi manusia perlu berusaha untuk mendapatkannnya .
* Kita hendaklah sentiasa bersyukur atas nikmat Allah .

No comments:

Post a Comment